fbpx

Privacy Policy

Privacyverklaring
Uw privacy en vertrouwen is voor Poewz van het grootste belang. In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de informatie die we over onze klanten verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderzins offline verwerkt wordt.

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid of onze werkwijzen inzake privacy, neem dan contact met ons op.

Doel van de verwerking

Poewz kan de persoonlijke of zakelijke gegevens die u verstrekt voor verscheidene doeleinden gebruiken.
Informatie: Indien u ons toestemming hebt gegeven, kunnen wij u persoonlijk informeren over al onze activiteiten, producten en in het algemeen onze werking via e-mail, sociale media, telefonisch of per post.
Bestellingen: Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Marketing: Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze activiteiten en producten beter op uw behoeften af te stemmen en wij kunnen u contacteren over ons donatiebeleid of andere activiteiten van financiële steun.
Poewz stelt uw gegevens in principe niet ter beschikking van derde partijen, ook niet voor marketing doeleinden of statische onderzoeken, tenzij hier anders vermeld.

×